TIBBI OLMAYAN VETERİNER SAĞLIK ÜRÜNLERİ

Bize Ulaşın

TIBBİ OLMAYAN VETERİNER SAĞLIK ÜRÜNLERİ HİZMETİ

Tıbbi olmayan veteriner sağlık ürünleri, hayvanların deri, tırnak, meme, kulak gibi dış kısımlarına veya ağız boşluğuna uygulanmak üzere hazırlanmış ürünlerdir. Bu ürünler, temizlik, koku verme, görünümü değiştirme, koruma veya iyi bir durumda tutma amaçlarıyla kullanılır. Tüm üretim aşamalarından geçerek kullanıma hazır hale getirilmiş ilaç niteliğinde olmayan ürünlerdir.

 

Tıbbi olmayan veteriner sağlık ürünleri ile ilgili danışmanlık hizmetlerimiz

 • Tıbbi Olmayan Veteriner Sağlık Ürünleri için yönetmeliğe uygun şekilde bildirim dosyasının hazırlanması
 • Mevzuat Kapsamında etiket incelemesi veya taslak etiket hazırlanması
 • SDS (GBF) hazırlanması
 • Literatür taramaları
 • Bitmiş ürün testleri (Zorunlu ve iddialara ilişkin)
 • Serbest satış sertifikası

 

Tıbbi olmayan veteriner sağlık ürünleri ile ilgili bildirimler; Tarım ve Orman Bakanlığı, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünün Veteriner Sağlık Ürünleri ve Halk Sağlığı Daire Başkanlığı’na yapılmaktadır. Üründe veya üretim yerinde yapılan her türlü değişiklik kuruma bildirilmelidir.

Tıbbi olmayan veteriner sağlık ürünleri bildirimi için öncelikle firmanın faaliyet alanına “tıbbi olmayan veteriner sağlık ürünleri üretimi, ithalatı gibi…” bir kod eklenmelidir.

Ayrıca bildirim yapabilmek için bildirim dosyası hazırlanmalıdır.

 

Bildirim dosyasında gerekli belgeler nelerdir?

 • Bildirimde bulunan kişiye ait adres bilgileri, ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri,
 • Ürünün kalitatif ve kantitatif tam yapısı,
 • Hammadde ve bitmiş ürünün fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik özellikleri ve bunların kontrolüne ilişkin bilgiler,
 • Ürünün üretim yeri ile ilgili bilgiler, fason üretim söz konusu ise fason üretim anlaşması, (İthal ürünlerde ilave olarak üretim yeri belgesi ve tercümesi)
 • Ürünün üretim metodu,
 • Ürünün bileşiminde bulunan maddelerin zararsız olduğuna veya zararların göz ardı edilebilir nitelikte olduğuna dair bilimsel belgeler,
 • Ürünün iddia edilen alanda kullanılabileceğine dair bilimsel belgeler,
 • Eşiti ve benzeri ürünler hakkında bilgiler,
 • Ürünün etiketi ve/veya kullanma talimatı,
 • Ürünün iç ve/veya dış ambalajı hakkında bilgiler,
 • Ürünün raf ömrü ve muhafaza şartları ile ilgili bilgiler,
 • İthal ürünlerde, yurt dışındaki izin sahibi tarafından verilmiş yetki belgesi,
 • Ürünün bu Yönetmelik kapsamına girdiğini, sunulan belgelerin doğru olduğunu, aksi durumda tüm sorumluluğun kabul edildiğini bildiren taahhütname.
 • Sorumlu personele ait bilgiler; Diploma, İş Sözleşmesi, İştigal Belgesi (varsa)
 • Ürün için gerekli görüldüğü taktirde analizler

 

Bakanlık incelemesi ne kadar sürmektedir?

Tıbbi olmayan veteriner sağlık ürünleri bildirimi için başvuru yapıldıktan sonra Bakanlık, başvuruyu yukarıdaki belgeler açısından inceler ve başvuru tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde bildirim sahibine, bildirimin kayda alındığını ya da sebebi ile ret durumunu iletir. Kayda alınması halinde bildirim sahibi bu belge ile ürünlerini üretebilir, ürettirebilir, ithal edebilir ve piyasaya arz edebilir.

 

Kimler Sorumlu Personel Olabilir?

Bildirim sahipleri; veteriner hekim, eczacı, kimyager veya kimya mühendisi meslek gruplarından bir kişiyi sorumlu personel olarak görevlendirir. Sorumlu personel, üretim standartlarının uygulanmasından sorumludur.

Bildirim sahipleri, sorumlu personel görevden ayrıldığında durumu Bakanlığa bildirmek ve yerine yeni bir sorumlu atamak zorundadır. Yeni sorumlu atamayan bildirim sahiplerinin, yeni sorumlu atanana kadar bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetleri durdurulur, yeni üretim ve ithalat yapmalarına ve ürünlerini piyasaya arz etmelerine izin verilmez.

 

Etiket bilgileri Nasıl Olmalıdır?

Tıbbi olmayan veteriner sağlık ürünleri ile ilgili etiket bilgileri Türkçe olarak silinemez ve kolay okunabilen şekilde düzenlenir. En az birinin Türkçe olması kaydıyla Bilgilerde farklı diller de yer alabilir. Bu durumda Türkçe etiket, düşmeyecek şekilde ürün üzerinde yer alır.

İç ambalaja sığmayacak bilgiler dış ambalajda yer alabilir.

Ürün etiket veya kullanma talimatında en az aşağıdaki bilgilerin yer alması gerekmektedir.

 • Ticari isim,
 • Bildirim sahibinin adı ve soyadı, adresi, unvanı ve üretim yeri adresi,
 • Ürünün kullanım amacı, kullanılacak türler ve kullanım şekli,
 • Ürünün muhafaza şartları ve raf ömrü ile ilgili bilgiler,
 • Ürünün üretim tarihi, seri numarası.

 

Denetim ve İdari Yaptırımlar Nelerdir?

Tıbbi olmayan veteriner sağlık ürünleri ile ilgili birtakım denetimler ve idari yaptırımlar mevcuttur. Bakanlık, Yönetmelik hükümlerine uygun olmayan ürünleri toplamaya veya toplattırmaya, gerektiğinde analiz ettirmeye, imha etmeye veya ettirmeye yetkilidir.

Yönetmelik hükümlerine uymayan ürünler hatalı olarak kabul edilir. Denetimlerde hatalı olduğu tespit edilen ürünlerden, hatası giderilebilecek olanlar, bildirim sahibi tarafından piyasadan toplatılır. İyileştirme işleminden sonra Bakanlığın izni ile tekrar piyasaya verilebilir. Hatası giderilemeyecek veya insan, hayvan ve çevre sağlığına zararları kesin olarak ortaya konmuş ürünler piyasadan toplatılır ve imha edilmek üzere mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir. Ürünlerin imhası ile ilgili tüm masraflar bildirim sahibine aittir.

Bakanlığa bildirimde bulunmadan ürünleri ithal eden, üreten veya piyasaya arz eden, bildirimden farklı şekilde ürünü piyasaya arz edenlere ve ürünlerin tanıtımı ile ilgili hususlara riayet etmeyenlere Kanunun 37. maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde belirtilen yaptırım uygulanır.

Bakanlık, ürünlerin toplatılması, iyileştirilmesi veya imha ettirilmesi gibi talimatlarına uymayan bildirim sahiplerinin, tıbbi olmayan ürünlerle ilgili faaliyet göstermesini engelleyebilir.

İki defa hatalı olarak piyasaya arz edilen ürünlerin, iki yıl süreyle üretimi, ithalatı ve piyasaya arzı yasaklanır.

Genel Müdürlük, Yönetmelik hükümlerine uymayan ürünlerle ilgili internet sitesi üzerinden duyuruda bulunur.

 

Tıbbi Olmayan Veteriner Sağlık Ürünleri İçin Kayıt Belgesi (Bildirim ücreti) 2024 yılı için 7723 TL'dir.

İzinli Tıbbi Olmayan Veteriner Sağlık Ürünleri Listesi için tıklayınız.

 

Çerez Kullanımı

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için amaçlarla sınırlı ve gizliliğe uygun şekilde çerez kullanmaktayız.
Çerez Politikası Nedir?

Kabul Ediyorum