TEK TEMSİLCİLİK

Bize Ulaşın

Türkiye'de geçerli Kimyasal Mevzuatlar gereği yapılacak başvurular Türkiye sınırları içerisinde yerleşik firmalar tarafından gerçekleştirilebilir. İlgili Yönetmeliğin Tek Temsilci hükmü olması halinde bahsi geçen yurt dışı firmalar gerekli işlemleri Tek Temsilci üzerinden gerçekleştirebilir. Kısaca Türkiye’de yerleşik olmayan ancak ürünlerini Türkiye piyasasına sunan firmalar, ilgili Yönetmelik hükümlerini yerine getirmek üzere Türkiye sınırları içerisinde yerleşik Tek Temsilci atayabilir. Firmalar konu ile ilgili kendi aralarında karşılıklı anlaşma yaparak bu atamayı başlatabilir. Tek Temsilci kavramına sahip ve CHEMLEG olarak hizmet verdiğimiz bazı Kimyasal Mevzuatlar KKDİK (Turkey REACH) Yönetmeliği, Biyosidal Ürünler Yönetmeliği, SEA Yönetmeliği şeklindedir.

Biyosidal Ürün Tek Temsilci:27449 (4. Mükerrer) sayılı Biyosidal Ürünler Yönetmeliği gereği Türkiye’de satışa sunulacak ürünlerin ruhsatlanması gerekmektedir. Biyosidal Ürünler Yönetmeliği Madde 11(1) gereği Biyosidal Ürünler için başvurular ancak Türkiye' de yerleşik firmalar tarafından yapılabilir. Üretici firmanın kendisi, merkezi ya da şubesi Türkiye sınırları içerisinde yerleşik olmak zorundadır. Bu koşulu sağlayamayan firmalar Biyosidal Ürünler Yönetmeliği MADDE 6(2) gereği Biyosidal Ürün başvuruları için Türkiye' de yerleşik "Tek Temsilci" atayabilirler. Biyosidal Ürünler ile ilgili gerekli başvuruları atadıkları bu "Tek Temsilci" üzerinden gerçekleştirebilirler. Biyosidal Ürünler Yönetmeliği MADDE 6 (2) gereği ithal ürünler için yapılacak ruhsat ve diğer başvurularda yetkili tek temsilci olduğunun ispatlanması gerekmektedir. Bunun için orijin firma tarafından düzenlenmiş atama mektubu ve Türkçe çevirisi başvurular sırasında Sağlık Bakanlığına sunulmalıdır.

SEA Yönetmeliği Tek Temsilci: 28848 sayılı SEA Yönetmeliği gereği zararlılık sınıflandırmasına sahip maddelerin Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bildirilmesi gerekmektedir. Aynı zamanda maddenin sınıflandırılma ve etiketleme bilgilerinin güncellenmesi halinde bu güncellemelerin de Bakanlığa bildirilmesi bir zorunluluktur. SEA Yönetmeliği Madde 41(1) gereği yönetmelik kapsamında sorumluluklardan olan SEA bildirimleri ancak Türkiye'de yerleşik firmalar tarafından gerçekleştirilebilir. SEA Yönetmeliği MADDE 41 (4) gereği ise kendi halinde ya da karışım içerisinde ithal edilen maddeler için yurt dışı firma Türkiye’de yerleşik firma ile kendi arasında anlaşmaya vararak Tek Temsilci atayabilir. Bu durumda bildirim zorunluluğu gibi işlemler Tek Temsilci üzerinden yürütülebilir.

KKDİK (Turkey REACH) Tek Temsilci: 30105 sayılı KKDIK Yönetmeliği üretici ve ithalatçılar başta olmak üzere kimyasallarla ilgili işlem yapan taraflara sorumluluklar getirmektedir. KKDIK Yönetmeliği MADDE 9 gereği Türkiye’de yerleşik olmayan üreticiler, ithalatçı sorumluluklarını yerine getirmek üzere kimyasal maddenin KKDIK kapsamında yürütülmesi gereken işlemleri için Türkiye’de yerleşik Tek Temsilci atayabilir. Ancak atanacak Tek temsilcinin madde ve maddenin kullanımına ilişkin yeterli bilgisinin olması gerekmektedir. Maddeyi kendi halinde, karışım veya eşya içerisinde Türkiye’ye ithal eden yurt dışı üretici firmalar ilgili madde için Tek Temsilci atadıkları takdirde Türkiye’de yerleşik ithalatçı firmanın sorumlulukları Tek Temsilci üzerinden gerçekleştirilir. Tek Temsilci ilgili maddelerin Türkiye içerisinde gerekli hükümlere uygun olarak bulunmasını temin etmekle sorumludur. Yurt dışı firma ithalatçılarını konu ile ilgili bilgilendirir. Bu durumda ithalatçı firma bu madde için Alt Kullanıcı olarak kabul edilir. Yurt dışı firma bir madde için sadece bir Tek Temsilci atayabilir. Ancak farklı maddeleri için farklı Tek Temsilcilerle çalışabilir.

CHEMLEG Tek Temsilci Hizmetleri

Biyosidal Ürünler Yönetmeliği kapsamında CHEMLEG Tek Temsilci hizmetleri;

- Ürünün Türkiye’de piyasaya sunulması için ruhsat ve gerekli ise diğer başvuruların yapılması

- Türkiye pazarında satışa sunulan ürün bilgilerinin Yönetmelik kapsamındaki bilgilerinin güncellenmesi halinde ilgili başvuruların yapılması

SEA Yönetmeliği kapsamında CHEMLEG Tek Temsilci hizmetleri;

- Madde SEA bildirimi

- Madde bilgi güncellemelerinin takibi ve Bakanlığa bildirilmesi

KKDIK Yönetmeliği kapsamında CHEMLEG Tek Temsilci hizmetleri;

-  KKDIK kapsamında ithalatçı yükümlülüklerinin (Kayıt, Değerlendirme, İzin, Kısıtlama) yerine getirilmesi

- Madde Ön-Kayıt işlemlerinin yapılması

- Yurt dışı üretici firmanın Tek Temsilcisi olarak Ön-MBDF katılımcısı olmak

- Ön-MBDF katılımcısı olarak ilgili tüm aktiviteleri takip etmek

- Madde için oluşturulan konsorsiyumdaki gerekli tüm iletişi gerçekleştirmek

- Tedarikçilerin tedarik zinciri bilgileri ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmek

- Üretici firma tarafından temin edilen ithalatçılarla iletişim kurmak

- KKDIK tarafından talep edilen maddelerin bilgisini güncel tutmak

- Kayıt dosyalarının hazırlanmasında teknik belgelerin ve test raporlarının çevirileri

 

Ekibimizden konu ile ilgili destek alabilir ve hizmetin detayları hakkında yardım talep edebilirsiniz.