KKDİK (Turkey REACH) UYUM HİZMETİ

Bize Ulaşın

KKDIK (Turkey REACH) Yönetmeliği Kapsamında Hizmetlerimiz

Türkiye Cumhuriyeti'nin Avrupa Birliği aday ülkesi olmasının getirisi ve ülke içerisinde kimyasalların kontrolünün sağlanması amacı ile AB REACH Mevzuatı, Türkiye Endüstrisi şartları gereği uyumlaştırılmıştır. Bu bağlamda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 23 Haziran 2017 tarihinde 30105 sayılı "Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında (KKDIK) Yönetmelik" yayımlanmıştır. KKDIK Yönetmeliği 23 Aralık 2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir. KKDIK Yönetmeliği kimyasal maddelere için Kayıt, Kısıtlama ve İzin hükümlerini içermektedir.

KKDIK kapsamında Kayıt süreci Ön-Kayıt ve Kayıt olarak 2 aşamalı olarak gerçekleştirilecektir. Ön-Kayıt için verilen sürenin tamamlanmasının akabinde Kimyasal Madde Kayıt süreci başlayacaktır.

 

KKDIK (Turkey REACH) Kapsamında Hizmetlerimiz;

 • KKDIK kapsamındaki rol ve sorumlulukların belirlenmesi
 • KKDIK kapsamındaki maddeler için tüm süreci yönetilmesi
 • Kapsam dahilindeki maddelerin belirlenmesi
 • Madde Ön-Kayıt işlemlerinin yapılması
 • Ön-MBDF ve MBDF katılımcı aktivitelerinin takibi
 • Konsorsiyum faaliyetlerinin takibi
 • Kayıt dosyalarının hazırlanması ve KKDIK kapsamında derlenmesi
 • Kimyasal değerlendirme uzmanları tarafından kayıt dosyasının KKS' ye yüklenmesi
 • EK-17 (Kısıtlı Madde Listesi) kapsamında madde envanterinin oluşturulması

 

KKDIK (Turkey REACH) Yönetmeliği Dahilindeki Önemli Tarihler;

 • 23/12/2017 – 31/12/2020: Ön MBDF (Ön kayıt işlemi) süreci
 • 01/01/2021 – 31/12/2023: Kayıt sürecidir. Ön-Kayıtlı maddeler bu süreçte imal ya da ithal edilebilir veya ülke içerisinde piyasaya sürülebilir.
 • 01/01/2024 ve sonrası: Daha önce Kayıt edilmemiş maddeler ancak Kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından imal ya da ithal edilebilir veya ülke içerisinde piyasaya sürülebilir.

 

Konu ile ilgili gereklilikler ve daha detaylı bilgi sahibi olmak için “KKDIK (Turkey REACH) YÖNETMELİĞİ GEREKLİLİKLERİ” isimli yazımızı okuyabilirsiniz.

 

Ekibimizden konu ile ilgili destek alabilir ve hizmetin detayları hakkında yardım talep edebilirsiniz.

Evet. Bu durumda maddenin 2 ayrı tedarik zinciri vardır. Temsilciliği yapılan her bir yurt dışı firma seçilerek iki ayrı ön-MBDF ve kayıt gönderilir.

İnsan sağlığı ve çevrenin yüksek düzeyde korunmasını sağlamak, maddelerin zararlarının değerlendirilmesine yönelik alternatif yöntemleri özendirmek, rekabeti ve yeniliği artırmak üzere kimyasalların kaydı, değerlendirilmesi, izni ve kısıtlanmasına ilişkin idari ve teknik usul ve esasları düzenlemektir.

KKDIK kapsamında değerlendirilen maddeler için Ön-MBDF bildirim süreci 31.12.2020 tarihine kadar gerçekleştirilecektir. Bu maddelerin kayıt işlemleri 31.12.2020 ile 31.12.2023 tarihleri arasında yapılacaktır. 31.12.2023 tarihinden sonra ise maddeler sadece kayıt işlemi tamamlandıktan sonra imal ya da ithal edilebilecektir.

KKDIK kapsamında kayıt ettirilecek maddeler için ön-MBDF dosyalarının 31/12/2020 tarihine kadar ilgili Bakanlığın internet sayfasında yer alan Kimyasal Kayıt Sistemi aracılığıyla Bakanlığa iletilmesi gerekmektedir.