KKDİK (Turkey REACH) UYUM HİZMETİ

Bize Ulaşın

KKDIK (Turkey REACH) Yönetmeliği Kapsamında Hizmetlerimiz

Türkiye Cumhuriyeti'nin Avrupa Birliği aday ülkesi olmasının getirisi ve ülke içerisinde kimyasalların kontrolünün sağlanması amacı ile AB REACH Mevzuatı, Türkiye Endüstrisi şartları gereği uyumlaştırılmıştır. Bu bağlamda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 23 Haziran 2017 tarihinde 30105 sayılı "Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında (KKDIK) Yönetmelik" yayımlanmıştır. KKDIK Yönetmeliği 23 Aralık 2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir. KKDIK Yönetmeliği kimyasal maddelere için Kayıt, Kısıtlama ve İzin hükümlerini içermektedir.

KKDIK kapsamında Kayıt süreci Ön-Kayıt ve Kayıt olarak 2 aşamalı olarak gerçekleştirilecektir. Ön-Kayıt için verilen sürenin tamamlanmasının akabinde Kimyasal Madde Kayıt süreci başlayacaktır.

 

KKDIK (Turkey REACH) Kapsamında Hizmetlerimiz;

 • KKDIK kapsamındaki rol ve sorumlulukların belirlenmesi
 • KKDIK kapsamındaki maddeler için tüm süreci yönetilmesi
 • Kapsam dahilindeki maddelerin belirlenmesi
 • Madde Ön-Kayıt işlemlerinin yapılması
 • Ön-MBDF ve MBDF katılımcı aktivitelerinin takibi
 • Konsorsiyum faaliyetlerinin takibi
 • Kayıt dosyalarının hazırlanması ve KKDIK kapsamında derlenmesi
 • Kimyasal değerlendirme uzmanları tarafından kayıt dosyasının KKS' ye yüklenmesi
 • EK-17 (Kısıtlı Madde Listesi) kapsamında madde envanterinin oluşturulması

 

KKDIK (Turkey REACH) Yönetmeliği Dahilindeki Önemli Tarihler;

 • 23/12/2017 – 31/12/2020: Ön MBDF (Ön kayıt işlemi) süreci
 • 01/01/2021 – 31/12/2023: Kayıt sürecidir. Ön-Kayıtlı maddeler bu süreçte imal ya da ithal edilebilir veya ülke içerisinde piyasaya sürülebilir.
 • 01/01/2024 ve sonrası: Daha önce Kayıt edilmemiş maddeler ancak Kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından imal ya da ithal edilebilir veya ülke içerisinde piyasaya sürülebilir.

 

Konu ile ilgili gereklilikler ve daha detaylı bilgi sahibi olmak için “KKDIK (Turkey REACH) YÖNETMELİĞİ GEREKLİLİKLERİ” isimli yazımızı okuyabilirsiniz.

 

Ekibimizden konu ile ilgili destek alabilir ve hizmetin detayları hakkında yardım talep edebilirsiniz.

a) IUPAC adı,

b) Varsa maddenin EINECS’teki adı,

c) Maddenin sınıflandırması ve etiketlenmesi,

ç) Fiziko-kimyasal özellikler ve çevresel ortamlar arasındaki hareket ve davranış hakkında veriler,

d) Toksikolojik ve ekotoksikolojik bilgiler,

e) DNEL veya PNEC,

f) güvenli kullanım rehberi,

g) Ek-9 veya Ek-10 uyarınca talep edilirse, zararlı bir maddenin çevresel ortamlarda tespit edilmesine ve insanların maruz kalma bilgilerinin belirlenmesine yönelik analitik       yöntemler. 

Söz konusu bilginin yayınlanmasının kayıt ettiren kişinin ya da ilgili herhangi bir başka tarafın ticari çıkarları açısından potansiyel olarak zararlı olduğuna ilişkin Bakanlık tarafından geçerli kabul edilen bir gerekçe sunduğu durumlarda aşağıdaki bilgiler erişime açılmaz:

a) Sınıflandırma ve etiketleme açısından zorunlu ise, maddenin saflık derecesi ve safsızlıklarının ve/veya zararlı olduğu bilinen katkıların kimliği,

b) Maddenin kayıt edildiği toplam tonaj aralığı (1 ile 10 ton, 10 ile 100 ton, 100 ile 1000 ton ya da 1000 ton üzeri),

c) Çalışma özetleri ya da kapsamlı çalışma özetleri,

ç) Birinci fıkrada listelenen bilgilerin dışındaki güvenlik bilgi formunda yer alan bilgiler,

d) Maddenin ticari adı/adları,

e) Yalnızca aşağıda sayılanların biri ya da daha fazlası olarak kullanılan, Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmeliğin 26        ncı maddesi kapsamında zararlı olan maddelere yönelik IUPAC adı:

1) Ara ürün olarak,

2) Bilimsel araştırma ve geliştirmede,

3) Eşya ve süreç odaklı araştırma ve geliştirmede.

 

20 iş günü içerisinde imalatçı ya da ithalatçı bilgi ihtiyacı olduğunu Bakanlığa bildirir. Bakanlık sistemi açarak güncelleme yapılmasına izin verir. Sistem üzerinden güncel tonaj ve güncel tonaja göre bilgi gereklilikleri doldurularak güncelleme işlemi yapılır. Bakanlık tonaj güncellemesi için ücret talep etmektedir. 

Polimerler kayıt ve değerlendirmeden muaftır. Ancak aşağıdaki durumlarda monomerlerinin veya içerisindeki diğer maddenin kaydının yapılması gerekir.

a) Polimer, monomer birimlerden oluşan ve kimyasal bağ yapmış monomer maddeden ya da başka maddeden ağırlıkça % 2 oranında ya da daha fazla içermesi,

b) Monomer maddenin ya da diğer maddenin toplam miktarı yıllık bir ton veya daha fazlasını oluşturması.

İzole edilmemiş ara maddeler; Maddenin izole edilmemiş ara madde olarak kullanımı için KKDİK kapsamında herhangi bir yükümlülük bulunmamaktadır (Madde 2 (2)(c)).

Yerinde ve taşınan izole ara maddeler; Yıllık 1 ton ve üzeri miktarlarda yerinde izole ara madde imalatçıları, kayıt koşullarından muaf tutulmadıkça, bir kayıt dosyası hazırlamak zorundadırlar. Ancak, yerinde izole ara maddeler için kayıt yaptıracak olanlar, eğer sıkı şartlar altında kontrol edilerek maddenin imal edildiği ve kullanıldığını beyan etmeleri halinde, KKDİK Madde 17(2)’ye göre azaltılmış kayıt bilgilerini sağlayabilirler.

Çerez Kullanımı

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için amaçlarla sınırlı ve gizliliğe uygun şekilde çerez kullanmaktayız.
Çerez Politikası Nedir?

Kabul Ediyorum