KKDİK (Turkey REACH) UYUM HİZMETİ

Bize Ulaşın

KKDIK (Turkey REACH) YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA HİZMETLERİMİZ

Türkiye Cumhuriyeti'nin Avrupa Birliği aday ülkesi olmasının getirisi ve ülke içerisinde kimyasalların kontrolünün sağlanması amacı ile AB REACH Mevzuatı, Türkiye Endüstrisi şartları gereği uyumlaştırılmıştır. Bu bağlamda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 23 Haziran 2017 tarihinde 30105 sayılı "Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında (KKDIK) Yönetmelik" yayımlanmıştır. KKDIK Yönetmeliği 23 Aralık 2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

KKDIK Yönetmeliği kimyasal maddelere için Kayıt, Kısıtlama ve İzin hükümlerini içermektedir.

KKDIK kapsamında Kayıt süreci Ön-Kayıt ve Kayıt olarak 2 aşamalı olarak gerçekleştirilecektir. Ön-Kayıt için verilen sürenin tamamlanmasının akabinde Kimyasal Madde Kayıt süreci başlayacaktır.


KKDIK (Turkey REACH) Yönetmeliği Dahilindeki Önemli Tarihler;

- 23/12/2017 – 31/12/2020: Ön MBDF (Ön kayıt işlemi) sürecidir.

- 01/01/2021 – 31/12/2023: Kayıt sürecidir. Ön-Kayıtlı maddeler bu süreçte imal ya da ithal edilebilir veya ülke içerisinde piyasaya sürülebilir. Ön-Kayıtlı olmayan maddeler ise ancak Kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından imal ya da ithal edilebilir veya ülke içerisinde piyasaya sürülebilir.
- 01/01/2024 ve sonrası: Daha önce Kayıt edilmemiş maddeler ancak Kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından imal ya da ithal edilebilir veya ülke içerisinde piyasaya sürülebilir.


KKDIK (Turkey REACH) Kapsamında Ön-Kayıt ile İlgili Hizmetlerimiz;

- Kapsam dahilindeki maddelerin ve kimyasal karakterizasyonunun belirlenmesi


- Ön-Kayıt yapılması gereken maddeler için tüm sürecin yönetilmesi

- Ön-MBDF dosyasının hazırlanması

- Kimyasal Kayıt Sistemine (KKS) veri girişinin gerçekleştirilmesi

- EK-17 (Kısıtlı Madde Listesi) kapsamında madde envanterinin oluşturulması

 

Konu ile ilgili gereklilikler ve daha detaylı bilgi sahibi olmak için “KKDIK (Turkish REACH) YÖNETMELİĞİ GEREKLİLİKLERİ” isimli yazımızı okuyabilirsiniz.

 
Ekibimizden konu ile ilgili destek alabilir ve hizmetin detayları hakkında yardım talep edebilirsiniz.

İnsan sağlığı ve çevrenin yüksek düzeyde korunmasını sağlamak, maddelerin zararlarının değerlendirilmesine yönelik alternatif yöntemleri özendirmek, rekabeti ve yeniliği artırmak üzere kimyasalların kaydı, değerlendirilmesi, izni ve kısıtlanmasına ilişkin idari ve teknik usul ve esasları düzenlemektir.

KKDIK kapsamında değerlendirilen maddeler için Ön-MBDF bildirim süreci 31.12.2020 tarihine kadar gerçekleştirilecektir. Bu maddelerin kayıt işlemleri 31.12.2020 ile 31.12.2023 tarihleri arasında yapılacaktır. 31.12.2023 tarihinden sonra ise maddeler sadece kayıt işlemi tamamlandıktan sonra imal ya da ithal edilebilecektir.

KKDIK kapsamında kayıt ettirilecek maddeler için ön-MBDF dosyalarının 31/12/2020 tarihine kadar ilgili Bakanlığın internet sayfasında yer alan Kimyasal Kayıt Sistemi aracılığıyla Bakanlığa iletilmesi gerekmektedir.

KKDİK Yönetmeliği yayınlanmasından itibaren 26.12.2008 tarih ve 27092 sayılı KEK (Kimyasalların Envanteri ve Kontrolü) Yönetmeliği yürürlükten kalkmıştır.